Modernizacja budynków mieszkalnych w ramach projektu dofinansowanego z funduszy unijnych.

Grunt to STIEBEL ELTRON.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu miasta Krosna i gminy Krościenko Wyżne” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Budynki mieszkalne objęte projektem znajdują się na terenie Gminy Miasto Krosno i Gminy Krościenko Wyżne. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji technicznej obiektów przewiduje się wymianę tradycyjnych kotłów na paliwo stałe na gruntowe pompy ciepła do układów c.o. i c.w.u.

Zastosowana technika: gruntowe pompy ciepła WPC

27 domków jednorodzinnych otrzymało audyt energetyczny określający zapotrzebowanie na ciepło. Na tej podstawie do każdego budynku została indywidualnie dobrana pompa ciepła wraz z dolnym źródłem: pionowymi wymiennikami gruntowymi.

W sumie - w okresie od grudnia 2018 do maja 2019r. - zainstalowano 27 sztuk pomp ciepła solanka-woda typu WPC o mocach 7, 10 i 13 kW.

Przykłady zmodernizowanych kotłowni z zastosowaniem gruntowych pomp ciepła WPC.

Pompa ciepła solanka/woda serii WPC.

Najbardziej efektywna pompa ciepła dostępna na rynku.

Jej elegancka stylistyka wyznacza nowe standardy, nie tylko wizualne. Dzięki możliwości jej rozdzielenia podczas montażu, bez trudu można ją ustawić w ograniczonych przestrzeniach. Ponieważ wbudowany zasobnik ciepłej wody o pojemności 200 litrów z wewnętrznym wymiennikiem ciepła jest już zintegrowany w urządzeniu, mała powierzchnia ustawienia wystarczy do uzyskania dużego komfortu grzewczego. WPC zajmuje tylko 0,42 m2 powierzchni, co ma szczególnie znaczenie w przypadku modernizacji systemów grzewczych i niewielkiej dostępności miejsca w budynkach. Dodatkowa zaleta związana z zajmowanym miejscem wynika z integracji pomp obiegowych o wysokiej efektywności oraz wygodnego w obsłudze regulatora pompy ciepła WPM 3. Integralny Menedżer pompy ciepła z podświetlanym wyświetlaczem i panelem dotykowym „TouchWheel” uzupełnia zaawansowaną konstrukcję i zapewnia wygodną obsługę urządzenia.