Decentralna wentylacja
LA 100 UB – Dane techniczne