Regulatory / zarządzanie energią
TF 6 – Dane techniczne