Regulatory / zarządzanie energią
TAF PT 5m – Dane techniczne