Regulatory / zarządzanie energią
FEK 18-48 – Dane techniczne