Regulacja / zarządzanie energią
FEK 18-47 – Dane techniczne