Regulatory / zarządzanie energią
FE 7 – Dane techniczne