Regulatory / zarządzanie energią
EAD – Dane techniczne