Regulacja / zarządzanie energią
FEK 2 – Dane techniczne