Jakie są koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej?

Dla inwestorów wybierających sposób ogrzewania c.w.u. jednym z najważniejszych kryteriów jest szacunkowy koszt eksploatacji. W tym artykule przyjrzymy się temu, ile kosztuje ogrzanie wody za pomocą grzałki elektrycznej, zwykłego kotła kondensacyjnego oraz pompy ciepła.

Obliczenie zapotrzebowania na energię do podgrzania wody

Żeby obliczyć koszt ciepłej wody, najpierw należy ustalić, ile energii potrzeba w celu podgrzania wody do wymaganej temperatury. Na czas kalkulacji przyjmujemy uśrednione wartości:

 • Zużycie wody na 1 osobę = 50 l/dziennie;
 • Zadana temperatura c.w.u. = 45°C;
 • Temperatura wody zasilającej z sieci wodociągowej = 10°C.

W powyższych założeniach różnica temperatury pomiędzy wodą zasilającą z użytkową wynosi 35 K. Z kolei ciepło właściwe wody to 4,2 kJ/(kg×K). Obliczenie energii potrzebnej do przygotowania c.w.u. dla jednej osoby wygląda więc następująco:

 • 50 l × 35 K = 1750 K;
 • 1750 K × 4,2 kJ/(kg×K) = 7350 kJ;
 • 7350 kJ / 3600 (ponieważ 1 kWh = 3600 kJ) = 2,0416 kWh.

Wniosek: Kierując się uśrednionymi wartościami, do uzyskania wody użytkowej o temperaturze 45°C dla jednej osoby potrzeba 2,04 kWh dziennie. Podgrzewanie wody na potrzeby czteroosobowej rodziny wymaga dostarczenia nieco ponad 8 kWh dziennie.

Koszt ogrzewania wody grzałką elektryczną

Grzałki elektryczne to najprostszy sposób na szybkie ogrzewanie ciepłej wody. Same urządzenia są relatywnie tanie, jednak generują wysokie koszty eksploatacji. 

Rozwiązaniem mogą być oferowane przez STIEBEL ELTRON elektroniczne, trójfazowe przepływowe ogrzewacze wody, które można zamontować w różnych punktach poboru. Oferują szybkie podgrzanie wody do temperatury nawet 60°C przy zachowaniu wysokiej efektywności energetycznej.

Jednak na potrzeby kilkuosobowej rodziny grzałka elektryczna lub ogrzewacz przepływowy może być niewystarczający. Dlatego wielu inwestorów decyduje się na montaż kotła gazowego, pompy ciepła lub kolektorów słonecznych.

Ile kosztuje ogrzanie wody kotłem kondensacyjnym

Kondensacyjne kotły gazowe często są stosowane do ogrzewania wody w domach jednorodzinnych. Jednak minusem tego rozwiązania są stale rosnące koszty paliw kopalnych. Cena ciepłej wody dla czteroosobowej rodziny może być bardzo wysoka, co pokazuje poniższa kalkulacja:

 • Energia potrzebna do podgrzania wody dla 1 osoby dziennie = 2,04 kWh;
 • 4 × 2,04 kWh = 8,16 kWh;
 • 8,16 kWh × 365 dni = ~2980 kWh;
 • 2980 kWh × 0,44 zł (koszt 1 kWh gazu z dystrybucją) = 1311,20 zł.

Czy podgrzewanie wody użytkowej pompą ciepła się opłaca?

Znacznie lepszym wyjściem jest montaż nowoczesnej pompy ciepła, która do pracy nie potrzebuje paliw stałych. Dzięki wysokiej sprawności energetycznej, podgrzewanie wody użytkowej pompą ciepła jest ekonomicznym rozwiązaniem wybieranym przez wielu inwestorów.

Koszt ogrzania wody pompą ciepła zależy od wydajności urządzenia oraz ceny energii elektrycznej. W przypadku bardzo wydajnych modeli do podgrzewania wody użytkowej współczynnik efektywności energetycznej COP wynosi 3,75. Oznacza to, że 1 kWh energii elektrycznej pozwala uzyskać ponad 3,5 kWh energii cieplnej.

Dzięki pompie ciepła można uzyskać realne oszczędności, co widać już na przykładzie poglądowych obliczeń dla czteroosobowej rodziny:

 • Energia potrzebna do podgrzania wody rocznie = ~2980 kWh;
 • 2980 kWh / 3,75 = 795 kWh;
 • 795 kWh × 0,94 zł = 747,30 zł.

Powyższa kalkulacja ma charakter orientacyjny i nie uwzględnia specyfiki budynku oraz ewentualnych drobnych strat cieplnych. Jednak wniosek jest oczywisty - wykorzystanie pompy ciepła do podgrzewania wody użytkowej to rozsądna inwestycja. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i uzyskać fachowe wsparcie przy wyborze pompy ciepła do c.w.u., skontaktuj się z konsultantami STIEBEL ELTRON.