Zabezpieczanie elektryczne

Każde urządzenie elektryczne lub elektryczna sieć zasilająca musi być zabezpieczona przed zwarciem i przeciążeniem. W przypadku pomp ciepła, zasobników ciepła i elektrycznych urządzeń grzewczych wymagany wyłącznik automatyczny jest zwykle podany w tabeli danych technicznych.

W każdym razie określenie prawidłowego zabezpieczenia i doboru pól przekroju przewodów elektrycznych jest czynnością wysoce profesjonalną, którą może wykonać tylko wyspecjalizowany instalator z uprawnieniami elektrycznymi zgodnymi z przepisami.