Wentylacja wymuszona

Wentylacja wymuszona (również sterowana) to sposób na wymianę powietrza w budynku, w którym do wymiany używamy wentylatorów. Ma tę przewagę nad innymi formami naturalnej wentylacji, że ilość powietrza - we wszystkich reżimach temperatur w budynku i na zewnątrz  jest kontrolowana.

Nie ma to miejsca w przypadku naturalnych metod wentylacji; w takich przypadkach wentylacja zależy między innymi od temperatury zewnętrznej, temperatury wewnątrz pomieszczeń, a także od siły wiatru.Wentylacja wymuszona może być centralna lub decentralna.