Wentylacja i rekuperacja

Rekuperacja oznacza odzysk energii, zwykle ciepła. W domach jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz innych budynkach chodzi głównie o odzyskiwanie ciepła z powietrza wentylacyjnego lub z wody odpadowej np. w basenach.

Dzisiejsze nowe budynki mają niewielkie straty ciepła ze względu na obowiązkowe wymagania dotyczące oszczędności energii - zwykle wynosi około 2,5 - 3,5 kW. W związku z tym strata ciepła przez wentylację jest obecnie często większa niż przez przenikanie, tj. przez ściany i okna. Dlatego konieczne jest „oszczędzanie” w tym obszarze.

Odpowiednim rozwiązaniem jest odzysk ciepła z wentylacji, który pozwala zaoszczędzić co najmniej 70% energii. Zazwyczaj rozróżnia się dwie metody wentylacji:

  • centralna, w której dom posiada jedną centralę wentylacyjną i dystrybucję powietrza
  • decentralna, gdzie wentylacja i rekuperacja są rozwiązane w każdym pomieszczeniu oddzielnie. 

Ważna jest współpraca z wyspecjalizowanym projektantem, który zaprojektuje system wentylacji lub dystrybucji powietrza i wybierze centralę wentylacyjną lub jednostki wentylacyjne do poszczególnych pomieszczeń.