Stopnie ochrony elektrycznej (IP)

Stopień ochrony (IP) wskazuje odporność sprzętu elektrycznego na wnikanie ciał obcych i wnikanie cieczy, zwłaszcza wody. Wyraża się to w tzw. kodzie IP, który składa się ze znaku „IP”, po którym następują dwie cyfry: pierwsza cyfra oznacza ochronę przed niebezpiecznym dotykiem i wnikaniem ciał obcych, druga oznacza stopień ochrony przed wnikaniem wody.

Poszczególne stopnie ochrony są opisane w PN-EN 60529:2003. W niektórych obszarach, takich jak łazienki, wymagany stopień ochrony jest bezpośrednio określony w przepisach.