Regulacja zależna od warunków atmosferycznych

Regulacja zależna od warunków atmosferycznych polega na nastawieniu temperatury wody grzewczej (lub regulacji źródła ciepła) w zależności od temperatury zewnętrznej.

Przy niższej temperaturze zewnętrznej wymagana jest wyższa temperatura dostarczanej wody grzewczej, aby zachować równowagę między dostarczanym ciepłem a stratami ciepła, a tym samym temperatura w pomieszczeniach pozostaje taka sama, jak nastawiona przez użytkownika.

Regulacja zależna od warunków atmosferycznych oparta jest na układzie krzywych temperaturowo-pogodowych zapisanych w pamięci regulatora, które opisują współzależność temperatury wody grzewczej, temperatury pomieszczenia i temperatury zewnętrznej.

W oparciu o wymaganą temperaturę w pomieszczeniu, rodzaj instalacji grzewczej i konstrukcję budynku można wybrać określoną krzywą grzewczą i regulować temperaturę wody grzewczej w zależności od temperatury zewnętrznej.

Powody stosowania regulacji zależnej od warunków atmosferycznych to głównie:

  • większy komfort cieplny dzięki tłumieniu wahań temperatury w pomieszczeniu
  • oszczędność energii, gdy nie jest konieczne działanie źródła ciepła przy maksymalnej temperaturze. Źródło ciepła może zapewnić jedynie moc wystarczającą do ogrzania pomieszczeń do żądanej temperatury w zależności od temperatury zewnętrznej.

W szczególności pompy ciepła i kotły kondensacyjne pracują wtedy z wyższą efektywnością i zużywają znacznie mniej energii