Poziom mocy akustycznej

Poziom mocy akustycznej to parametr techniczny produktu, w tym pompy ciepła. Opisuje hałas pompy ciepła mierzony bezpośrednio na jej powierzchni, czyli kratkach, przez które wpływa i wypływa powietrze. Pomiar wykonywany jest w laboratorium zgodnie z normą PN EN 12102. Wynik jest również podany na etykiecie urządzenia. Jednostką mocy akustycznej jest decybel [dB (A)].