Poziom mocy akustycznej

Poziom mocy akustycznej to parametr techniczny produktu, w tym pompy ciepła. Opisuje hałas pompy ciepła mierzony bezpośrednio na jej powierzchni, czyli kratkach, przez które wpływa i wypływa powietrze.

Pomiar wykonywany jest w laboratorium zgodnie z normą PN EN 12102. Wynik jest również podany na etykiecie urządzenia. Jednostką mocy akustycznej jest decybel [dB (A)].

Hałas pomp ciepła

Pompa ciepła powietrze-woda Poziom dźwięku. Poziom mocy (EN12102-1) Poziom ciśnienia akustycznego (5 m w wolnej przestrzeni)
HPA-O 4 CS Plus compact Set 1.1 52 dB(A) 30 dB(A)
HPA-O 8 CS Plus compact Set 1.1 57 dB(A) 35 dB(A)
HPA-O 8 CS Plus compact D Set 1.1 57 dB(A) 35 dB(A)
HPA-O 13 C Premium 55 dB(A) 32 dB(A)