Poziom ciśnienia akustycznego

Poziom ciśnienia akustycznego to wielkość opisująca poziom hałasu dowolnego źródła hałasu, w tym pompy ciepła w określonej odległości od źródła. Oblicza się go na podstawie poziomu mocy akustycznej za pomocą wzoru matematycznego. Jednostką mocy akustycznej jest decybel [dB (A)].

Poziom ciśnienia akustycznego jest również ważny przy ocenie wpływu pompy ciepła na przykład na dom sąsiada. Jest prawnie chroniony przed hałasem, zgodnie z którym 2 m od fasady sąsiada poziom ciśnienia akustycznego z naszej pompy ciepła nie może przekraczać 50 dB (A) w ciągu dnia i 40 dB (A) ) w nocy.