Pompa ciepła powietrze - woda

Pompa ciepła powietrze - woda to urządzenie, które umożliwia bardzo korzystne pozyskiwanie ciepła z powietrza. To ciepło jest „darmowe”, jest to ciepło dostarczane przez słońce. 

Rdzeniem pompy ciepła powietrze - woda jest obieg termodynamiczny, w którym krąży czynnik chłodniczy. Ma na tyle niską temperaturę w parowniku po stronie zimnej, że może pobierać ciepło z powietrza nawet zimą przy temperaturach poniżej -20°C.

Czynnik chłodniczy „wzbogacony” energią pobieraną z powietrza zewnętrznego jest następnie silnie sprężany przez sprężarkę, dzięki czemu jego temperatura wzrasta do wartości potrzebnych do ogrzania. Czynnik chłodniczy przekazuje następnie całą energię z powietrza i energii elektrycznej ze sprężarki do wody grzewczej w skraplaczu.

Pompy ciepła mają regulację mocy i zwykle działają również z odwróconym obiegiem, dzięki czemu mogą  latem chłodzić.

Zawierają również regulator pracy, który zapewnia temperaturę w budynku zgodnie z Państwa życzeniem, a także w zależności od temperatury zewnętrznej, przygotowania ciepłej wody użytkowej i chłodzenia latem.