Paliwa kopalne

Paliwa kopalne mają swoją nazwę ze względu na ich pochodzenie. Paliwa kopalne obejmują węgiel, ropę i gaz ziemny i są w zasadzie pozostałościami roślin i zwierząt lub skamieniałości.

Podczas gdy ropa i gaz ziemny ewoluowały ze szczątków zwierzęcych przez miliony lat, węgiel zawdzięcza swoje pochodzenie skamieniałym roślinom, takim jak dobrze znane skrzypy i turzyce, których mniejsze formy przetrwały do dnia dzisiejszego.Uzyskujemy z nich energię poprzez spalanie, które jest procesem nieodwracalnym. 

Mówimy też, że są źródłem nieodnawialnej energii. Ich zasoby są ograniczone i wyczerpane. Ich spalanie generuje gazy cieplarniane, które wpływają na zmiany klimatyczne, zwłaszcza wzrost temperatury powietrza i morza.

Dlatego staramy się zastąpić paliwa kopalne odnawialnymi źródłami energii.