Ogrzewacz wody

Ciepła woda z armatury to podstawowa usługa, której oczekujemy od naszego mieszkania czy domu. Jej nieza-wodne dostarczenie jest tym ważniejsze, jeśli w domu lub mieszkaniu są małe dzieci lub seniorzy. Dlatego urzą-dzenia, które go zasilają, muszą być jak najbardziej niezawodne.

Ogrzewacze wody są dziś dostępne w wielu wersjach:

  • przepływowe lub pojemnościowe (pojemnościowe jako wiszące lub stojące)
  • ciśnieniowe lub bezciśnieniowe
  • elektryczne, gazowe, ogrzewane pośrednio wodą z systemu grzewczego lub kombinowane

Przy wyborze należy w szczególności określić:

  • zapotrzebowanie dzienne na ciepłą wodę 
  • dzienne szczyty
  • częstotliwość zużycia ciepłej wody w ciągu dnia
  • w jakim celu potrzebna jest ciepła woda: gospodarstwo domowe, biura, zakłady przemysłowe (kuchnie, uzdrowiska, hotele i pensjonaty itp.)

Dlatego zawsze warto skonsultować się z ekspertem - wyspecjalizowanym projektantem.