Monowalentny tryb pracy

Tryb monowalentny oznacza, że całe ciepło jest dostarczane przez sprężarkę pompy ciepła przez cały rok. Dlatego nie jest włączone dogrzewanie, na przykład grzałka elektryczna. Jednak pompy ciepła nie są zwymiarowane w ten sposób, byłyby niepotrzebnie duże. Są zwymiarowane biwalentnie, tj. z dodatkowym ogrzewaniem.

Przewodnikiem przy doborze pompy ciepła jest norma PN EN 15450. 

Pompy ciepła w budynkach, która zaleca, aby sprężarka dostarczała 95% rocznego zapotrzebowania na ciepło. W praktyce pompę ciepła dobiera się tak, aby sprężarka dostarczała ponad 90% rocznego zapotrzebowania na ciepło. Wynika to z faktu, że pompy ciepła są produkowane w typoszeregach mocy i konieczne jest wybranie najbliższej z odpowiedniego z typoszeregu.