Klasy filtrów w urządzeniach wentylacyjnych

Klasy filtrów i ich działanie określają specjalne normy. W urządzeniach wentylacyjnych dla gospodarstw domowych powietrze nawiewane jest filtrowane przez filtr kategorii F7. Zgodnie z postanowieniami tej normy, taki filtr musi wychwytywać 80–90% cząstek większych niż 0,4 μm (mikrometr). Powietrze wywiewane jest również filtrowane, ale z grubszym filtrem chroniącym wentylator i wnętrze urządzenia. Zwykle stosowany jest filtr klasy M5 , który wychwytuje od 40 do 60% cząstek większych niż 0,4 μm.Dokładny opis efektów poszczególnych klas filtrów jest stosunkowo skomplikowany. W każdym razie filtry F7  mogą oprócz kurzu wychwycić ogromną większość pyłków.