Ogrzewanie: granica stosowania po stronie grzewczej [°C]

Granice stosowania po stronie ogrzewania przedstawiają maksymalną i minimalną temperaturę wody grzewczej, przy której może pracować pompa ciepła. Należy zwrócić szczególną uwagę na maksymalne temperatury pracy, ponieważ grzejniki oraz rurociągi wody grzewczej są odpowiednio wymiarowane.

W przypadku nowych budynków jest to proste: grzejniki można dostosować do zakresu temperatury roboczej pompy ciepła. W przypadku renowacji starszego systemu grzewczego należy zachować większą ostrożność. Tutaj musisz wiedzieć, jaką temperaturę trzeba było ogrzewać w czasie największych mrozów w przeszłości. Jeśli temperatura wynosiła do 60°C, można zastosować konwencjonalną pompę ciepła.

Przy wyższych temperaturach konieczne jest zastosowanie wysokotemperaturowej pompy ciepła - dzisiejsza temperatura zasilania wynosi 75°C, a niektóre nawet więcej.

Alternatywnie, konwencjonalna pompa ciepła o temperaturze zasilania do 60°C może być eksploatowana w naprzemiennym trybie biwalentnym, w którym pompa ciepła jest wyłączana przy określonej temperaturze zewnętrznej i pochodnej temperaturze wody grzewczej, a ciepło jest dostarczane do budynmku przez źródło o wysokiej temperaturze. Nie jest to duże ograniczenie komfortu, obecnie zimą jest tylko kilka mroźnych dni.