Elektryczne pojemnościowe ogrzewacze wody użytkowej

Pojemnościowy ogrzewacz wody, jest tradycyjnym źródłem ciepłej wody użytkowej dla domu lub mieszkania. 

Pojemnościowe ogrzewacze wody nazywane są elektrycznymi, jeśli źródłem ciepła jest grzałka elektryczna.

Zwykle wykorzystuje on preferencyjną taryfę energii elektrycznej i ma mniejszą moc niż ogrzewacz przepływowy, a tym samym mniejsze zabezpieczenie elektryczne. 

Powolne ładowanie tworzy zapas wody, która następnie pokrywa szczyty poboru wody rano i wieczorem. Bezciśnieniowe pojemnościowe ogrzewacze elektryczne muszą być podłączone do specjalnej bezciśnieniowej armatury  - baterii - i mogą zasilać tylko jeden punkt poboru wody.

Ciśnieniowe pojemnościowe ogrzewacze elektryczne nie mają takiego ograniczenia i są podłączone za pomocą zwykłych armatur ciśnieniowych.