Decentralna jednostka wentylacyjna

Jednostki do wentylacji decentralnej lub też do wentylacji w pojedynczych pomieszczeniach przeznaczone są do poszczególnych pomieszczeń i są instalowane bezpośrednio w ścianie (przez ścianę). 

Prosty montaż bezpośrednio w otworze w ścianie pozwala na zastosowanie nawet w miejscach, w których nie można zamontować kanałów wentylacyjnych lub gdy konieczna jest poprawa powietrza w pomieszczeniach i jednocześnie skutecznie walczymy z wysoką wilgotnością, czy też wymiana istniejącego wentylatora.

Jednym z najczęstszych zastosowań są pomieszczenia, które mają okna wychodzące na ruchliwe ulice pełne kurzu i innych zanieczyszczeń. Zwykle ogranicza to możliwość regularnej wentylacji przez zwykłe okno.

Centrale wentylacyjne wyposażone są między innymi w skuteczne filtry przeciwpyłowe. Zaawansowane układy działają w tandemie i są wyposażone w akumulator ciepła, rodzaj „cegiełki”. 

Jednostka ssąca przepycha powietrze przez ten akumulator i ogrzewa je powietrzem wywiewanym. W tym czasie jej „siostra” przenosi powietrze z zewnątrz do tego samego pomieszczenia za pośrednictwem wcześniej podgrzanego akumulatora.

Po kilkudziesięciu sekundach zadania się zamieniają. Proces jest nadzorowany przez specjalny regulator. W zależności od wielkości pomieszczenia takich par może być jeszcze więcej.