Biwalentny równoległy tryb pracy

Biwalentny równoległy  tryb pracy oznacza, że sprężarka pompy ciepła pracuje przy dowolnej temperaturze zewnętrznej lub temperaturze systemu grzewczego, ale od pewnego „punktu pracy”, np. temperatury zewnętrznej wynoszącej -, jest wspomagana przez źródło biwalentne, najczęściej grzejnik elektryczny.

Oczywiście pompy ciepła mają swoje graniczne warunki pracy, zwykle temperatury zewnętrzne wyższe niż -20°C i temperatury systemu grzewczego maksymalnie 60°C do 65°C. Poza tymi granicami biwalentne źródło działa już samo.