Biwalentny alternatywny tryb pracy

Biwalentny alternatywny tryb pracy oznacza, że przy określonej temperaturze zewnętrznej lub temperaturze systemu grzewczego pompa ciepła jest wyłączana, a ciepło do budynku dostarczane jest z innego, biwalentnego źródła, takiego jak grzejnik elektryczny lub kocioł gazowy.

Ten tryb pracy jest typowy, na przykład, dla ogrzewania z klimatyzatorami odwróconymi. Niektóre z nich pracują np. tylko do temperatury zewnętrznej -5°C, a przy niższych temperaturach konieczne jest inne ogrzewanie.