Alternatywne źródła energii

Alternatywne źródła energii obejmują wykorzystanie ciepła odpadowego z procesów i odnawialnych źródeł energii. Czym są odnawialne źródła energii, wyjaśniamy tutaj bardziej szczegółowo. W odniesieniu do wykorzystania ciepła odpadowego: jeśli dostępna jest woda chłodząca lub powietrze z procesu przemysłowego, ciepło odpadowe można wykorzystać w pompach ciepła, co jest zawsze bardzo korzystne. Ciepło odpadowe jest bezpłatne, a nawet oszczędzane podczas eksploatacji podstawowych urządzeń chłodniczych.