Ustawianie prędkości wentylacji i programu wentylacji

Centrala wentylacyjna LWZ w pełni automatycznie steruje czasem działania wentylacji. Można jednak skorzystać z szybkiego dostępu z menu „Poziomy wentylacji”, aby uruchomić wentylację niezaplanowaną lub ograniczyć wentylację na czas wakacji i dostosować ją indywidualnie. Nasze filmy pokazują, jak to zrobić.

LWZ: wyjaśnienie poziomów nawiewów

Poziom 0 | Wentylacja w celu ochrony przed wilgocią Ochrona przed wilgocią jest zalecana, gdy nie ma użytkownika w domu, a produkcja wilgoci jest zmniejszona.  Przy tym poziomie wentylatora system wentylacji jest ustawiony tak, aby minimalna praca chroniła konstrukcję budynku przed powstawaniem pleśni.

Poziom 1 | Zmniejszona wentylacja Użyj prędkości wentylatora, gdy jesteś tymczasowo poza domem. Ten stopień wentylacji gwarantuje spełnienie minimalnych wymagań higienicznych.

Poziom 2 | Wentylacja nominalna System wentylacji działa w trybie normalnym. Dzięki wentylacji nominalnej można zapewnić spełnienie wymagań higienicznych oraz wymagań ochrony budynku.

Poziom 3 | Intensywna wentylacja Niezbędna wentylacja ze zwiększonym przepływem powietrza w celu odprowadzenia z domu intensywnych zapachów lub wilgoci. Dodatkowo można wspomóc wymianę powietrza za pomocą ręcznej wentylacji okien.

Uwaga: im wyższy poziom wentylatora, tym wyższy poziom hałasu.

Ustaw program wentylacji

Oszczędzaj koszty i energię dzięki indywidualnemu programowi wentylacji

W pozycji menu "Program wentylacji" można określić, kiedy i jak często urządzenie ma pracować w trybie dziennym (stopień wentylatora). W innym czasie urządzenie wentyluje w trybie nocnym. Istnieje możliwość ustawienia programu wentylatora dla: 

  • każdego dnia tygodnia
  • poniedziałek - piątek (pon.-pt.)
  • sobota i niedziela (sob.-niedz.)
  • cały tydzień (pon.-niedz.)

Można teraz ustawić trzy pary czasów przełączania. Trzy pary czasów przełączania są wymienione na wyświetlaczu po prawej stronie zegara. Para czasów przełączania składa się z czasu rozpoczęcia i czasu zakończenia, po którym urządzenie powraca do poprzedniego stanu. Czas wprowadza się w odstępach co 15 minut. 

Porada

Niestety, ustawienie przedziału przechodzącego przez północ (00:00) nie jest możliwe. W tym przypadku należy ustawić dwa czasy przełączania.