Rodzaj sterowania lub regulacja – jaki ma to wpływ na wydajność i komfort?

Rodzaj zastosowanej i-Technologii jest wskaźnikiem ogólnego komfortu ciepłej wody, a jednocześnie efektywności energetycznej. Różnice w wyposażeniu "w pełni  elektronicznie regulowane", elektronicznie regulowane" i "elektronicznie sterowane", decydują o stabilności temperatury w punkcie poboru, a tym samym o komforcie ciepłej wody użytkowej. Na temperaturę wody w punkcie poboru mają wpływ różne czynniki. Można je korygować za pomocą różnych czujników. Im wyższa jakość urządzenia, tym więcej czujników steruje temperaturą wody i tym samym możemy uzyskać bardzo dokładną wartość temperatury wody. Jest to rozwiązanie wysoce energooszczędne.

4-krotna inteligencja: system dla nieograniczonego komfortu w klasie Premium

Ogrzewacze przepływowe STIEBEL ELTRON  w pełni  elektronicznie regulowane opierają się na technologii 4i. Czujniki odczytują temperaturę wody na zasilaniu, temperaturę wody na wypływie i natężenie przepływu. Elektroniczna regulacja pracy, odczyt wartości rzeczywistych i zadanych zapewnia, że żądana temperatura wody jest utrzymywana na dokładnie wymaganym poziomie. Jeśli chcemy aby urządzenie używane było w przedziale maksymalnej wydajności, przy wysokim zapotrzebowanie na ciepłą wodę, system regulacji automatycznie obniży wartość temperatury. Aby w tym przypadku utrzymać żądaną temperaturę, system regulacji zaworu silnika automatycznie obniży nieznacznie przepływ wody. Dlatego też, podczas kąpieli pod prysznicem, zakłócające wahania temperatury należą już do przeszłości. Regulacja odbywa się w pełni automatycznie, bez dodatkowego regulowania  ze strony użytkownika. Komfort użytkowania na wysokim poziomie, ma szczególne znaczenia w przypadku konieczności dostarczenia ciepłej wody do kilku punktów poboru. Niezależnie od ciśnienia w instalacji, technologia 4i to rozwiązanie, gdzie zawsze utrzymuje się  temperatura zadana. Mieszanie z zimną wodą jest zbędne. Oznacza to, że zużywana jest tylko energia, która jest naprawdę potrzebna by osiągnięte zostały odpowiednio wysokie wartości sprawności. STIEBEL ELTRON wprowadził tę technologię, zapewniając ekskluzywny komfort w elektronicznych ogrzewaczach DHE Connect i DHE Touch.

3 krotna inteligencja: system dla zapewnienia wysokiego komfortu

Urządzenia elektronicznie regulowane wyposażone są w technologię regulacji 3i. Czujniki odczytują temperatury na zasilaniu,  temperaturę na wypływie i wartość  przepływu. W ten sposób ogrzewacz wody zapewnia stałą i precyzyjną wartość temperatury wody w punkcie poboru. Jeśli w wyjątkowych przypadkach urządzenie pracuje z maksymalną wydajnością, na przykład w zimie przy bardzo niskich temperaturach wody na zasilaniu, użytkownik może regulować ilość wody w punkcie poboru, za pomocą armatury. Ogólnie rzecz biorąc, technologia 3i jest również wysoce ekonomiczna, ponieważ zużywa się tylko energię i ilość wody, które są naprawdę potrzebne. Pod tym względem nie jest ona w żaden sposób gorsza od technologii klasy Premium.

2-krotna inteligencja: system dla zapewnienia komfortu na co dzień

Elektronicznie sterowane przepływowe ogrzewacze wody pracują w tzw. technologii 2i, regulacja z czujnikiem temperatury wody na zasilaniu i czujnikiem wartości przepływu. Wymagana wydajność grzewcza obliczana jest w zależności od wybranej  wartości temperatury wody. Istnieje możliwość wyboru maksymalnie trzech stałych wartości temperatury (ok. 35, 45, 55°C). Jeśli wymagana jest inna wartość temperatury, można ją indywidualnie dopasować przez dodanie zimnej wody na armaturze. Efektywność energetyczna w technologii 2i jest zoptymalizowana w zależności od zużycia energii na poszczególnych wartości temperatury.