Jakie zmiany dotyczą informacji o produkcie?

Rozporządzenie wymaga udostępnienia cech produktu, które są przedstawiane użytkownikowi w formie tabelarycznej w instrukcji obsługi oraz w Internecie.

Na stronie internetowej STIEBEL ELTRON można pobrać dokument z odpowiedniej strony poświęconej informacjom o produkcie.