Jak wygląda harmonogram?

Dyrektywa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod koniec września 2013 roku.

Dwa lata później, od września 2015 r. urządzenia musiały być wyposażone w etykietę energetyczną, a dane techniczne musiały zawierać informacje na temat klasy efektywności energetycznej. Kolejne dwa lata później do etykiety dodano pompę ciepła klasy „A++”.

Ekoprojekt: dwa lata po jego wejściu w życie, produkty klasy F i G są zabronione, tzn. praktycznie w tym samym czasie, co etykietowanie obowiązkowe. W następnych dwóch latach wyłączone będą kolejne klasy energetyczne. Pięć lat po wejściu w życie ErP nastąpi dalsze zaostrzenie przepisów.