Gdzie się stosuje ogrzewacze przepływowe wody?

STIEBEL ELTRON oferuje szeroki gamę przepływowych ogrzewaczy wody, które nadają się do każdego zastosowania.

  • Wysokowydajne przepływowe ogrzewacze wody: mogą  zasilać kilka punktów poboru, w oddzielonych pomieszczeniach o dużym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę i wysokich temperaturach. Typowe zastosowania: natrysk, wanna, zlewozmywak, umywalka.
  • Kompaktowe przepływowe ogrzewacze: mogą zasilać albo jeden punkt poboru o średnim zapotrzebowaniu na ciepłą wodę o wysokiej temperaturze (przykłady: zlewozmywak, kilka umywalek) albo punkty poboru o średniej temperaturze i komfortowym przepływie (przykład: umywalki w łazience).
  • Mini przepływowe ogrzewacze: mogą zasilać punkt poboru o niskim zapotrzebowaniu na przepływ i średnią wartość temperatury. Typowe zastosowania: umywalka.