Czy ogrzewacze przepływowe są energooszczędne i przyjazne dla środowiska?

Tak, elektryczne przepływowe ogrzewacze wody są energooszczędne i przyjazne dla środowiska. Zostało to zbadane i potwierdzone przez badania, m. in. badanie "Reduction of energyconsumption and CO2 emissionsthrough decentralised electrical hotwater supply" "Zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2 poprzez decentralne elektryczne zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową". Badania wykonano w Niemczech.