Czy dyrektywa ErP ma zastosowanie do urządzeń gotujących wodę?

Nie, te urządzenia są wyłączone z zakresu stosowania Rozporządzenia. Dotyczy to wszystkich konwencjonalnych ogrzewaczy gotujących wodę serii EBK i KBA.