Czy azbest jest wciąż problemem w magazynowaniu ciepła?

Wszystkie typoszeregi pieców akumulacyjnych STIEBEL ELTRON są wolne od azbestu.