Co nowego zawiera Rozporządzenie ErP 2015/1188 dotyczące elektrycznych ogrzewaczy pomieszczeń?

Nowe Rozporządzenie w sprawie ErP 2015/1188 (Dyrektywa w sprawie produktów związanych z energią), znane również jako dyrektywa w sprawie Ekoprojektu, oraz zmiana (UE) 2016/2282, mają zastosowanie do elektrycznych ogrzewaczy pomieszczeń. Od  momentu ich wejścia w życie STIEBEL ELTRON zobowiązuje się do przestrzegania dyrektywy w odniesieniu do wszystkich grzejników elektrycznych, takich jak konwektory, promienniki podczerwieni,  ogrzewacze szybkonagrzewające lub grzejniki łazienkowe.

Wyraźnie wykluczone są jednak grzejniki elektryczne, które są przeznaczone wyłącznie do użytku na zewnątrz.

Celem dyrektywy ErP jest redukcja zużycia energii i emisji CO2 oraz zwiększenie ogólnego udziału energii odnawialnych.