Ogrzewanie i chłodzenie Pawilonu Czterech Kopuł

Muzeum Narodowe we Wrocławiu powstało w 1947r. jako Muzeum Państwowe. Od 1970r. istnieje jako Muzeum Narodowe i jest jednym z największych i najważniejszych muzeów sztuki w Polsce.

Pawilon Czterech Kopuł

Z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko dokonano przebudowy i rewaloryzacji budynku na cele wystawiennicze. 

Projekt i sztuka

Obecnie Muzeum Narodowe we Wrocławiu posiada cztery oddziały: Muzeum Narodowe, Panoramę Racławicką, Muzeum Etnograficzne oraz otwarte w czerwcu 2016 roku Muzeum Sztuki Współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł.

W celu modernizacji Pawilonu zaprojektowano szklane zadaszenie głównego dziedzińca pawilonu, dokonano gruntownej adaptacji pomieszczeń, w których znajdują się sale wystawowe Muzeum Sztuki Współczesnej.

Kotłownia

Na cele ogrzewania i chłodzenia całego obiektu zaprojektowano kotłownię znajdującą się w podziemiach Pawilonu.

W skład systemu wchodzi kaskada 8 sztuk pomp ciepła STIEBEL ELTRON: pompy ciepła solanka-woda WPF 66: 2 sztuki oraz pompy WPF 52 w ilości 6 sztuk wraz z 2 kompletami automatyki WPMW i MSMW.

Moc kotłowni

Układ kaskadowy pracuje na cele centralnego ogrzewania, chłodzenia pasywnego i aktywnego, wspomaganego węzłem cieplnym. Łącznie mamy do dyspozycji 469 kW na grzanie i 370 kW chłodu. Moc kotłowni osiąga 500 kW w zależności od bieżących parametrów dolnego źródła. Dolne źródło to 48 sond gruntowych, każda po 180 mb, które są zlokalizowane pod obiektem.