Basen Miejski, Sulechów

Energia z powietrza i słońca

W ramach finansowania z Funduszy Unijnych w latach 2007-2013 powstał kryty basen wraz z zagospodarowaniem terenu: parkingiem, przebudową stadionu miejskiego wraz z trybunami i boiskiem treningowym oraz budową boisk zewnętrznych - boisko treningowe, wielofunkcyjne. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie. Wybudowany zespół basenowo - rekreacyjny posiada: kryty basen rekreacyjny o pow. 162,6 m2, basen pływacki 6-cio torowy o pow. 312,5 m2, brodzik dla dzieci o pow. 21,3 m2. Całkowita powierzchnia użytkowa budowanego obiektu basenu wynosi 3.815,04 m2, kubatura obiektu 26.898,4 m3, powierzchnia zabudowy 3.050,5 m2. Długość obiektu basenowego wynosi 92,85 m, szerokość obiektu 41,18 m a wysokość obiektu 9,2 m.

Kompleksowa inwestycja

Infrastruktura ma charakter ponad lokalny. Kompleksowość inwestycji daje duże możliwości przyciągania mieszkańców okolicznych gmin, powiatów, działających organizacji sportowych na obszarze województwa, instytucji oraz sektora biznesu. Powstała baza sportowa pozwala na organizację imprez i zawodów na skalę regionalną i ponadregionalną jako ośrodka atrakcyjnego, konkurencyjnego oraz rozwijającego się na skalę wojewódzką. Z powstałej bazy sportowej korzystają nie tylko mieszkańcy i uczniowie szkół, ale również firmy, zakłady pracy, studenci Studium Wychowania Fizycznego PWSZ w Sulechowie oraz żołnierze sulechowskiej Jednostki Wojskowej.

Instalacja grzewcza

W celu ogrzewania obiektu zaprojektowano nowoczesny system grzewczy STIEBEL ELTRON składający się z pomp ciepła powietrze-woda, solanka-woda oraz z kolektorów słonecznych.

W tym celu wykonano kaskadę sześciu powietrznych pomp ciepła WPL 57 oraz pompy ciepła solanka-woda WPF 40.

Podgrzewanie wody basenowej realizują kolektory słoneczne SOL 27 Basic w ilości 162 sztuk, zlokalizowane na dachu budynku.