Wyposażenie dodatkowe
UP 25-60 B – Dane techniczne