Wyposażenie dodatkowe
WDH 1000 SBB – Dane techniczne