Regulatory / zarządzanie energią
TAF PT 2m – Dane techniczne