Regulatory / zarządzanie energią
Software-Erweiterung KNX STE (Remote)

 • Szczegóły produktu

  Opis • Integracja internetowej bramki serwisowej (ISG web) z rozszerzeniem oprogramowania IP KNX przez serwis fabryczny w celu podłączenia do routera kompatybilnej pompy ciepła lub kompatybilnej centrali wentylacyjnej.

  Elementy usługi • Podczas integracji nawiązywane jest połączenie między internetową bramką serwisową ISG a regulatorem pompy ciepła oraz podłączane są przewody sieciowe do routera. Oprogramowanie IP KNX weryfikuje poprawność instalacji oprogramowania rozszerzającego. Powiązanie dostarczanych przez moduł ISG danych IP KNX z automatyką budynkową jest zadaniem użytkownika. Ponadto przeprowadzane jest krótkie szkolenie i w razie potrzeby następuje montaż ISG na ścianie. Następnie sporządzany jest protokół.

  Wymagania wstępne • Podczas integracji musi być obecny integrator używanego systemu automatyki budynku. Warunkiem integracji jest posiadanie przyłącza DSL i routera (z aktywną funkcją DHCP) z wolnym przyłączem sieciowym w pobliżu urządzenia. Jeśli w routerze DSL zmieniono domyślne parametry fabryczne, użytkownik instalacji musi być w stanie przypisać adres IP modułowi ISG w swoim routerze. • Odpowiedni moduł ISG musi zostać wcześniej zakupiony, zainstalowany i zarejestrowany za pomocą strony głównej oraz musi być przygotowana możliwość jego zasilania elektrycznego. Ponadto klient musi zamówić dodatkowe oprogramowanie IP KNX ze strony głównej. Do komunikacji z systemem KNX potrzebny jest zapewniony we własnym zakresie router IP KNX.

  Zastrzeżenia prawne • Integracja nie wiąże się z żadną odpowiedzialnością za poprawność projektowania, wymiarowania i wykonania całej instalacji, jeśli czynności te wykonywane były przez inny podmiot.  Karta danych technicznych

  Numer urządzenia: 233303

  Pokaż wszystko

  Pobierz jako PDF