STIEBEL ELTRON jako pracodawca

Zrównoważony komfort życia – bądź częścią naszej misji rozwijania zielonych technologii i zwiększania perspektyw na przyszłość

Zrównoważony komfort życia

Energia z odnawialnych źródeł energii to przyszłość. Jako rozwijające się globalnie przedsiębiorstwo rodzinne, zatrudniające ponad 4000 pracowników, stawiamy na innowacyjną, przyjazną dla środowiska i zrównoważoną technikę domową. Współpracuj z nami, aby rozwijać zieloną technologię dla dobrego samopoczucia teraz i w przyszłości.

Jak postrzegamy siebie?

Wraz z wynalezieniem grzałki zanurzeniowej w 1924 roku dr Theodor Stiebel zrewolucjonizował ogrzewanie wody. Było to niesamowite ułatwienie dla gospodarstw domowych na całym świecie. Ten przełomowy produkt stał się podstawą firmy z tradycją i jasną wizją: tworzenia innowacyjnych produktów najwyższej jakości przy wykorzystaniu umiejętności inżynierskich.

Od tego czasu w naszych badaniach w coraz większym stopniu skupiamy się na jednym efekcie ubocznym: ochronie zasobów poprzez opracowywanie produktów o znacznie niższym zużyciu energii i wyższej wydajności, a także wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. STIEBEL ELTRON stał się obecnie wiodącym producentem i dostawcą wysokiej jakości produktów dla usług budowlanych i projektowania systemów.

Nasza kreatywność i dążenie do technicznej i jakościowej optymalizacji są wciąż widoczne. Wierzymy, że jeśli nie idziesz do przodu, cofasz się. Dla nas pójście naprzód oznacza projektowanie produktów z myślą o zapewnieniu jak największych korzyści dla ludzkości i środowiska.

W naszych dążeniach do innowacji i dalszego postępu stale poszukujemy nowych pracowników do naszego zespołu w STIEBEL ELTRON. Jeśli ze swoją energią chcesz rozwijać przyszłość, zapraszamy Cię do kontaktu z nami.

Równowaga między życiem zawodowym i prywatnym

„Praca” i „życie”: wszystko sprowadza się do zachowania zdrowej równowagi. Odnalezienie właściwej równowagi między życiem prywatnym i zawodowym jest integralną częścią naszej polityki kadrowej. Tworzymy dla naszych pracowników atrakcyjne środowisko pracy, w którym można wspólnie uzgadniać elastyczne warunki, aby odpowiadały prywatnym zajęciom i zainteresowaniom. I wzajemnie.

Aktywnie dbamy o równowagę interesów. Zaletą firmy rodzinnej może być to, że w STIEBEL ELTRON szczególnie cenimy przyjemne poczucie bycia częścią rodziny. Wprowadziliśmy szereg środków, aby zaspokoić potrzeby matek i ojców oraz umożliwić lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Przyszłość i cele: gdzie i dlaczego się angażujemy

W czasach przemian demograficznych i niedoboru wykwalifikowanych pracowników podstawowym zadaniem przedsiębiorstw jest szkolenie młodych talentów, ich ciągłe wspieranie i zatrzymywanie w firmie na lata.

Z tego powodu wspieranie młodych talentów to dla nas jeden z priorytetów. Poprzez liczne partnerstwa i inicjatywy dajemy możliwość ukierunkowania swojego rozwoju zawodowego i zachęcamy do poznawania wielu różnych zawodów.

Wizja i wartości

Za sukcesem każdego przedsiębiorstwa stoją ludzie. Dlatego też w STIEBEL ELTRON jesteś dosłownie „w centrum” – i nigdy nie jesteś sam. Ludzie mogą bowiem najlepiej wypełniać zadania tylko wtedy, gdy we wspólnocie panuje powszechne zrozumienie dla celów i ich realizacji, dla sukcesów i etapów. Droga do tych celów znacznie się skraca, jeśli współdziałanie opiera się na wartościach respektowanych przez wszystkich. Za przestrzeganie naszych wartości odpowiedzialni są w równym stopniu wszyscy pracownicy.

Oprócz odpowiedzialności i szacunku nasze wartości obejmują zrównoważony rozwój, otwartość i zaufanie. Nasze wartości determinują nasze działania biznesowe, naszą innowacyjność i nasze wzajemne relacje. Oparta na wartościach kultura zarządzania przyczynia się do tego, że pracownicy z zaangażowaniem i radością wnoszą swój wkład w sukces przedsiębiorstwa.

Nasza kadra zarządzająca ma do wypełnienia szczególną rolę w rozwoju, optymalizacji i codziennym dawaniu przykładu. Stanowi ona wzór do naśladowania i przekazuje nasze wartości całej organizacji. Nasza kadra zarządzająca zapewnia swobodę działania i umożliwia podążanie nowymi ścieżkami. Aktywnie wspiera swoje zespoły w realizacji ich zadań. Z kolei naszych pracowników zachęca się do odważnych działań i wykazywania ciekawości. W ten sposób powstaje wiara we własne zdolności i zaufanie do firmy.