Czym jest bufor w instalacji grzewczej i jaki ma wpływ na pompę ciepła?

Wpływ bufora na pracę pompy ciepła rodzi wiele pytań - zarówno u potencjalnych użytkowników, jak i instalatorów. Po co bufor do pompy ciepła i czy pompa ciepła plus bufor to dobre rozwiązanie? W tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje na ten temat.

Co to jest bufor ciepła?

Bufor to najczęściej pusty w środku zbiornik podgrzewany warstwowo. Występuje również w postaci zbiornika wyposażonego w wężownicę i jest stosowany w różnych instalacjach grzewczych. Zadaniem bufora jest magazynowanie wody, która zasila górne źródło ciepła, czyli ogrzewanie podłogowe lub grzejniki. Dzięki buforowi można hydraulicznie i czasowo rozdzielić urządzenia od odbiorników. Na czym polega to rozdzielenie?

Ciepło wytworzone przez pompę nie jest od razu rozprowadzane przez górne źródło ciepła. Zamiast tego kierowane jest do zasobnika z izolacją cieplną i dostarczane do momentu, w którym temperatura wody w buforze osiągnie odpowiednią wartość. Po osiągnięciu zadanej wartości pompa się wyłącza.

Dzięki temu rozwiązaniu pompa może pracować z mocą nominalną wyłącznie w określonym czasie, niezależnie od tego, jakie jest aktualne zapotrzebowanie na ciepło.

Co daje bufor ciepła sprzężony z pompą ciepła?

Instalacje z buforem ciepła zapewniają wiele korzyści. Najważniejsze wymieniliśmy poniżej.

Zapewnienie wymaganego zładu wody

Instalacja z buforem ciepła zapewnia odpowiedni zład wody, odpowiednią ilości wody w instalacji c.o. Utrzymywanie tej wielkości zapobiega taktowaniu, czyli zbyt częstemu załączaniu pompy ciepła. To z kolei wydłuża żywotność urządzenia.

Wydłużenie żywotności sprężarki 

W przypadku przewymiarowania pompy ciepła - a przez to występowania naddatków mocy grzewczej - bufor chroni urządzenie przed taktowaniem w okresach przejściowych.

Zapewnienie odpowiedniego przepływu wody w instalacji

W celu poprawnej pracy pompy należy zapewnić minimalny przepływ wody. Instalacja bez bufora ciepła nie może zareagować odpowiednio na zmieniające się obciążenie instalacji, co skutkuje wahaniami temperatury, przegrzewaniem i taktowaniem.

Możliwość podłączenia kilku źródeł ciepła i źródeł odbioru ciepła

Zbiornik buforowy sprawdzi się także wtedy, gdy w domu występuje więcej niż jeden obieg grzewczy. Bufor w systemie mieszanym stosowany jest w układzie równoległym w celu rozdzielenia przepływów, które mają inną wartość w układzie grzejnikowym, a inną - w ogrzewaniu podłogowym czy pompie. 

Bufor przydaje się także w układach hybrydowych, w których urządzenie wspierane jest pracą innego źródła ciepła, takiego jak kocioł gazowy, kominek czy kolektory solarne. W takiej sytuacji źródło szczytowe będzie miało większą moc grzewczą, czyli będzie mogło dostarczyć energię cieplną w krótkim czasie. Konieczne jest więc sprzęgnięcie ze sobą obu układów.

Pomoc w odszranianiu parownika powietrznej pompy ciepła

W temperaturze bliskiej 0°C, kiedy powietrze charakteryzuje się wysoką wilgotnością, oszrania ono parownik. Skutkuje to spadkiem efektywności wymiany ciepła, ponieważ powietrze nie może swobodnie oddawać ciepła do parownika. Żeby go odszronić, pompa odwraca cykl pracy, dostarczając gorący czynnik do parownika. Wymaga to odpowiedniej ilości energii cieplnej, a bufor natychmiast ją zapewnia.

Wysokiej jakości bufory ciepła w ofercie Stiebel Eltron

Nasza firma oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu pomp ciepła, zasobników systemowych, wentylacji, rekuperacji czy zarządzania energią. W ofercie znajdziesz między innymi duży wybór buforów ciepła o różnych parametrach i przeznaczeniu. Planujesz montaż pompy ciepła z buforem w swojej nieruchomości? Zapoznaj się z naszą ofertą już teraz!