Czerpnia i wyrzutnia powietrza w systemach wentylacji - jak je dobrać i gdzie umieścić?

Rekuperacja jako wydajna i komfortowa wentylacja jest coraz popularniejsza. Jeśli chcesz, żeby działała prawidłowo, cicho i bezawaryjnie, kluczowe znaczenie ma odpowiednie rozmieszczenie jej elementów. Przeczytaj, jak dobrać i gdzie umieścić czerpnie i wyrzutnie powietrza.

Montaż czerpni i wyrzutni - podstawowe zasady

Czerpnia i wyrzutnia powietrza to niezwykle ważne elementy rekuperacji. Są to zarazem początkowe i końcowe elementy tego systemu. Czerpnie pobierają świeże powietrze z zewnątrz i kierują je do wymiennika ciepła, z kolei wyrzutnie usuwają powietrze zużyte.

Odpowiedni dobór przepustowości i rozmieszczenia tych elementów pozwala na efektywną wymianę powietrza przy zachowaniu minimalnego zużycia energii elektrycznej. Podstawowe zasady dotyczą ich średnicy, odległości pomiędzy elementami oraz ochrony przed warunkami atmosferycznymi są następujące:

  • Średnica czerpni i wyrzutni. Ustala się ją na podstawie szczegółowych obliczeń przepływu powietrza. Im więcej powietrza musi dostać się do rekuperatora, tym większa będzie średnica wspomnianych elementów. Dzięki temu system będzie działać z maksymalną efektywnością.
  • Odległość między czerpnią i wyrzutnią. Żeby uniknąć zjawiska pobierania powietrza zużytego, minimalna odległość pomiędzy tymi elementami ściennymi to 1,5 m. Wyjątkiem jest oferowana przez STIEBEL ELTRON decentralna rekuperacja VLR do zabudowy jednorodzinnej. W tym systemie innowacyjna konstrukcja elementu pozwala rozdzielić oba strumienie powietrza.
  • Ochrona przed warunkami atmosferycznymi. Niezależnie od lokalizacji, końcowe elementy systemu wentylacji mechanicznej należy chronić przed opadami atmosferycznymi. Otwory powinny być też osłonięte siatką przeciw owadom.

Wyrzutnia i czerpnia powietrza - wymagania co do rozmieszczenia

W przypadku wentylacji centralnej miejsce, w którym zainstalowana jest czerpnia powietrza i wyrzutnia zależy przede wszystkim od lokalizacji centrali wentylacyjnej, czyli rekuperatora. 

Przewody dostarczające do centrali świeże powietrze oraz te usuwające powietrze zużyte powinny być tak krótkie, jak to możliwe. Zapobiega to powstawaniu oporów powietrza i nie obciąża nadmiernie podzespołów mechanicznych, takich jak wentylatory.

Z drugiej strony przewody nawiewne i wywiewne nie mogą być przesadnie długie. Dlatego sztuka odpowiedniego planowania układu wentylacji mechanicznej opiera się na szukaniu złotego środka. Eksperci wyróżniają dwa najczęściej spotykane schematy rozmieszczenia wyrzutni i czerpni powietrza do wentylacji, zależnie od położenia centrali. Poniżej przeczytasz o każdym z nich.

Opcja 1: Centrala wentylacyjna na poddaszu

Rekuperator bardzo często montuje się na poddaszu w części mieszkalnej lub w stryszku pod kalenicą. W takim przypadku czerpnię umieszcza się na jednej ze ścian szczytowych, natomiast wyrzutnia wentylacji mechanicznej instalowana jest w połaci dachu.

Co prawda możliwe jest zamontowanie czerpni w dachu, ale należy przy tym spełnić kilka warunków:

  • Czerpnia nie może zaciągać powietrza wywiewanego z układu;
  • Element powinien znajdować się co najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych;
  • Wlot czerpni musi być położony minimum 40 cm powyżej pokrycia dachu.

Montaż czerpni w dachu wymaga też starannego rozmieszczenia samej wyrzutni, co określają odrębne przepisy. Innymi słowy, znacznie prostszym i mało problemowym rozwiązaniem jest instalacja czerpni na jednej ze ścian szczytowych.

Opcja 2: Centrala wentylacyjna na parterze

Jeśli rekuperator znajduje się na parterze, czerpnia może być umieszczona w ścianie parteru, o ile zachowane są standardy odległości:

  • minimum 2 m od granic działki oraz,
  • minimum 8 m w rzucie poziomym od ulicy.

Warto przy tym zaznaczyć, że najkorzystniejszą opcją jest montaż czerpni na ścianie północnej, ewentualnie wschodniej. Nasi specjaliści odradzają montowanie czerpni na ścianie zachodniej (częste wiatry mogą zakłócać pracę wentylacji) bądź południowej (jest silnie nagrzewana, co obniża efektywność rekuperacji).

Jeśli chodzi o wyrzutnie wentylacyjne, najlepiej umieszczać je na innej ścianie, niż czerpnie. Gdyby z jakiegoś powodu oba elementy musiały znaleźć się na tej samej, czerpnia nie może być wyżej niż wyrzutnia, a odległość między nimi musi wynosić minimum 1,5 m.

Zaplanuj rozmieszczenie czerpni i wyrzutni dzięki pomocy ekspertów

Prawidłowy dobór, a następnie montaż czerpni i wyrzutni wentylacyjnej wymaga znajomości prawa budowlanego oraz zasad działania różnych systemów wentylacji z odzyskiem ciepła. Jeśli chcesz, żeby realizacja projektu przebiegł pomyślnie, sprawdź oferowane przez firmę STIEBEL ELTRON rozwiązania w zakresie wentylacji mechanicznej.