Zarządzanie energią w celu zwiększenia zużycia własnej energii z PV

Interfejs zarządzania energią (EMI) to opcjonalne rozszerzenie oprogramowania dla ISG. Umożliwia integrację wybranych pomp ciepła STIEBEL ELTRON i zintegrowanych systemów wentylacyjnych z zarządzaniem energią w SMA Sunny Home Manager. Zaleta: Systematycznie kontroluje układy pompy ciepła lub integralną wentylację, a tym samym zwiększa zużycie energii fotowoltaicznej, a tym samym rentowność systemu.

Korzyści

  • Wzrost konsumpcji własnej
  • Zwiększona niezależność dzięki obniżeniu kosztów energii elektrycznej
  • Widoczny wkład w ochronę klimatu
  • Łatwa instalacja i obsługa

EMI opracowany przez STIEBEL ELTRON we współpracy z SMA umożliwia SMA Sunny Home Manager (SHM) integrowanie różnych produktów STIEBEL ELTRON (patrz lista kompatybilności) w zarządzaniu energią. Urządzenia są połączone ze sobą na routerze sieci domowej. ISG przewiduje zapotrzebowanie na energię cieplną i pojemność magazynową instalacji do ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz przenosi powstałe w ten sposób zapotrzebowanie na energię elektryczną do SHM. SHM planuje czas pracy urządzeń z uwzględnieniem prognozy wydajności i zużycia w taki sposób, aby zużycie energii optymalnie przyczyniało się do własnego zużycia. W oparciu o to planowanie, SHM wysyła propozycję czasu pracy i, jeśli to konieczne, rekomendację wydajności do ISG. ISG realizuje to zalecenie w zależności od statusu operacyjnego systemu, a tym samym zwiększa konsumpcję własną. Energia elektryczna jest tak tanio przekształcana w energię cieplną i buforowana w domu. Ten tryb działania zapewnia zwiększony udział energii elektrycznej PV, a tym samym zmniejsza koszty energii elektrycznej.

 

W interfejsie użytkownika ISG zawsze możesz dowiedzieć się o stanie systemu i zwiększeniu konsumpcji własnej.

Wymagania

  • STIEBEL ELTRON ISG web lub ISG plus
  • Kompatybilna pompa ciepła STIEBEL ELTRON (patrz lista kompatybilności)
  • Komponent oprogramowania STIEBEL ELTRON EMISMA Sunny Home Manager

Inne wymagane komponenty: komputer z połączeniem internetowym za pośrednictwem routera sieci domowej ze standardową przeglądarką. Rejestracja i publikacja danych w portalu partnerskim STIEBEL ELTRON, a także w portalu SMA. Proszę również zapoznać się z instrukcją obsługi w celu uzyskania dalszych informacji.