Czy wentylacja mechaniczna pobiera dużo prądu?

Zużycie energii zależy od wyboru urządzenia i sposobu eksploatacji systemu wentylacyjnego przez Użytkownika. Uruchamianie nieefektywnego urządzenia w trybie "intensywnym" i w przypadku brudnych filtrów, z pewnością wymaga dużo energii. Jeśli dodatkowo istnieje silna dźwignia okienna, inwestycja z pewnością nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. 

Przy odpowiednim planowaniu, regulacji i odpowiedniej obsłudze systemu można efektywnie wykorzystywać technologię świeżego powietrza. Wyraźny wzrost wydajności urządzeń dostępnych obecnie na rynku robi dobre wrażenie.

Średni koszt energii elektrycznej zużytej przez rekuperator STIEBEL ELTRON wynosi około 16 zł/miesięcznie, co sumarycznie wynosi około 200,- zł/rocznie za skuteczną wentylację i komfort mieszkalny.