Czy okna mogą być nadal otwarte, gdy pracuje system wentylacji?

Tak, okna nadal mogą być otwarte. Poza sezonem grzewczym to i tak nie stanowi problemu, jeżeli nie odzyskujemy chłodu. Podczas ogrzewania należy wiedzieć, że straty ciepła wentylacyjnego są nieuwzględnione. Chociaż system grzewczy może kompensować pewną ilość dodatkowych strat ciepła wentylacji, ale nie są one nieograniczone. Dlatego mądrze otwieraj okna zimą.