Wyposażenie dodatkowe
FCR 28/180

 • Szczegóły produktu

  Kołnierz grzejny do wmontowania poziomego w zamknięty zasobnik ciepłej wody z króćcem kołnierzowym zgodnym z DIN 4805, np. przeciwkołnierz GF 28. Przestrzegać wskazówek producenta zasobnika i DIN 4753 lub 4751. Zakres dostawy: Regulator temperatury z ochroną przed zamarzaniem, ogranicznikiem temperatury bezpieczeństwa, uszczelką kołnierzową, pokrywą ochronną z dwoma przepustami przewodów.


  Karta danych technicznych

  Numer urządzenia: 071333

  moc przyłączeniowa ~400 V: 9/18 kW

  Wykonanie: dwutaryfowy / jednotaryfowy

  Pokaż wszystko

  Pobierz jako PDF